IF Hagen
IF Hagen Orientering - Tävlingsreglemente

Följande gäller för tävlande i IF Hagen:

 

Anmälan

Tävlingsprogram finns på hemsidan under tävling - tävlingsprogram.

Anmälan till en individuell tävling sker i system Eventor. Du når Eventor enklast

genom att klicka på datumet för tävlingen i tävlingsprogrammet.

Du når också Eventor via länk på hemsidan under fliken ”Tävling”.

Utförlig instruktion finns på hemsidan under tävling - anmälningsrutiner.

Om du behöver ett lösenord eller annan hjälp med anmälan – kontakta

Carl-Otto Wijkmark, co.wijkmark@telia.com eller Lars Holmberg, lasse.i.holmberg@telia.com

 

Gemensam avresa

Klubben har gemensam avresa från Arenaparkeringen (gratisparkeringen mitt

emot Radio Skaraborg) till tävlingar som finns i vårt tävlingsprogram, vid

tidpunkt som anges på hemsidan. Den som behöver skjuts kontaktar

tävlingsvärden för respektive tävling.

 

Tävlingsvärd

Tävlingsvärden utses av tävlingskommittén. Tävlingsvärden får ett meddelande

via e-post vilket datum som gäller. Det är tävlingsvärdens ansvar att byta med

någon vid förhinder.

Tävlingsvärden samordnar resan och tar med klubbtält och vimpel som finns i

förrådet i Hagenstugan. Detta återlämnas i gott skick snarast efter tävlingen.

Tävlingsvärden är klubbens ansvarige på tävlingsplatsen och ansvarar för

avstädning och tillvaratagande av kvarglömda grejor, som lämnas upp i

Hagenstugan.

 

Startavgifter till tävlingar

Klubben betalar alla av SOFT sanktionerade orienteringstävlingar inom landet

under perioderna 1 januari till 31 maj och under perioden 1 augusti till 31

december. Sommartävlingar och utlandstävlingar betalar man alltså själv i

efterskott. Likaså betalar man eventuell hyra av elektronisk bricka,

efteranmälningsavgift och startavgift vid utebliven start i efterskott (i slutet av året

via faktura från kassören). Regler vid ej start” gäller ej ungdomar upp t.o.m. 20

år vid giltigt förfall som t ex sjukdom. Detta skall meddelas till kassören,

mailadress se hemsidan.

 

Reseersättning tävlingar

Reseersättning för eget tävlande utgår normalt inte. Är man passagerare till en

tävling bör bensinpengar betalas till föraren, lämpligen 3 kr/mil.

Undantag från ovanstående gäller för deltagande i SM och i de stafetter som finns

i vårt tävlingsprogram. Om det finns hyrbilar/buss skall reseansvarig godkänna

reseräkning för resa med egen bil.

 

Resor med minibuss eller buss

Vid klubbens deltagande i prioriterad tävling/stafett kan minibuss eller buss vara

ett aktuellt resealternativ. Sådant beslut tas för varje enskild tävling av respektive

kommitté.

 

Deltagande i mästerskapstävlingar

Mästerskapstävlingar (DM, Skaraborgs) är prioriterade. Det ligger i klubbens

intresse att vi hävdar oss i alla mästerskapstävlingar. Klubbmästerskap ska också

vara angeläget för alla våra aktiva.

 

Vandringspris

Tävlingar märkta med VPR i tävlingsprogrammet ingår i bröderna Fredriksons

dagvandringspris. Nattävlingar märkta med VPRN ingår i vandringspriset

Natträven.

För dagtävlingar gäller de datum som står i tävlingsprogrammet oavsett vart man

tävlar i Sverige förutom de datum då DM arrangeras.

För nattävlingar gäller alla nattävlingar i Sverige som är OK för Sverigelistan

varav en av de två tävlingarna DM-natt + Skaraborgsmästerskap natt är

obligatorisk. Totalt räknas de tre bästa tävlingarna.

Poäng som erhålls är den procent av startfältet man har efter sig i resultatet.

 

Uttagning av stafettlag

I stafetter är ambitionen att alltid ställa upp med starkaste laget. Du som löpare

bör känna det som ett hedersuppdrag att representera föreningen när du blir

uttagen.

Ungdomskommittén tar ut ungdomslag. Övriga stafettlag tas ut av

tävlingskommittén.

Intresseanmälan om deltagande görs på hemsidan.

 

Ansvariga för prioriterade tävlingar

Planerandet av prioriterade tävlingar (DM, SM, Elitserien, Juniorcupen, 25

manna, Ungdomens 10-mila och vissa andra stafetter) ligger under

tävlingskommittén som utser en samordningsansvarig per tävling. Denne ansvarar

för allt som rör själva tävlingen: anmälan, logi, mat/dryck, tält, nummerlappar,

lagändringar och coachning.

 

O-ringen, 5-dagars

För anmälan till O-ringen gäller att anmälan, bokningar och betalningar görs av

den deltagande själv, via Eventor, som man når via O-ringens hemsida.

http://www.oringen.se

 

Tävlingskläder

Givetvis bär du klubboverall och tävlar i tävlingsdressen, om du har någon.

Klubben har ett åtagande gentemot de sponsorer som stödjer vår verksamhet.

 

Försäkring

Som aktiv orienterare är du olycksfallförsäkrad genom klubben (Salusansvar).

Denna gäller vid olycksfall under träning och tävling och ersätter läkekostnader

men ej lönebortfall. Även som ledare eller i andra uppdrag för klubben har du en

försäkring om något inträffar. (Folksam och även Ansvar). Kanske är skyddet inte

fullgott om det allra värsta skulle inträffa. Du måste alltså själv bedöma vad du

vill har för skydd för dig själv eller dina barn i era fritidsaktiviteter. Mer om

försäkringarnas innehåll kan du läsa i blad som finns i Hagenstugan.

Kontakta styrelsen för vidare information om du skulle drabbas av olycksfall.

Bättre att anmäla en gång för mycket då du inte vet vad en skada kan innebära på

längre sikt